Redirecting to ../../../../argmin/solver/newton/struct.Newton.html...